Prawa człowieka

Rozumiem, czym są prawa człowieka, umiem dzielić się wiedzą o nich.

Wizyta ze studentkami i studentami w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Grupa przygotowywała się do niej podczas całego semestru zajęć w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – pracowała nad scenariuszem zajęć dla więźniów, które następnie zrealizowała w więzieniu. Fot. archiwum Zakładu Karnego w Siedlcach.

Doświadczenie

Rozumienia praw człowieka uczyłem się w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i w Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy „Polis”. Redagując gazetę Festiwalu Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie., stażując w programie Klinika Niewinność poświęconym ponownemu przyglądaniu się wyrokom skazującym osób utrzymujących, że są niewinne czy w programie Courtwatch. Obserwator sądu, poświęconemu przyglądaniu się standardom trzeciej władzy. Następnie – prowadząc warsztaty, koordynując program Horyzont. Przeciw karze śmierci zachęcający do namysłu nad filozofią sprawiedliwości czy koordynując monitoring zgromadzeń publicznych w Polsce. Uczyłem się od Haliny Bortnowskiej, Danuty Przywary, prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prof. Wiktora Osiatyńskiego, dr hab. Adama Bodnara, dr hab. Zbigniewa Lasocika.

Jestem autorem scenariuszy zajęć w tym obszarze, m.in. scenariuszy Tygodnia Konstytucyjnegoprzeprowadziłem wiele godzin zajęć (warsztatów, webinarów, zajęć akademickich)  dla dzieci, młodzieży i studentów oraz studentek, a także dla dorosłych (na zlecenie szkół, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Amnesty International w Polsce, uczelni – Akademii Pedagogiki Specjalnej czy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). W roku 2021 zostałem ekspertem obszaru tematycznego Prawa człowieka (w tym kwestie związane z równością płci)w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Zapoznaj się z ofertą

Dla szkół

Icon One

Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Icon two

Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Icon three

Sed ut perspiciatis unde omnis natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Dla firm

This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.

Dla samorządów

This is just a placeholder to help you visualize how the content is displayed in the tabs. Feel free to edit this with your actual content.

Scroll to Top