O mnie

Mam kilkanaście lat doświadczenia trenerskiego i ponad cztery tysiące godzin spędzonych na salach szkoleniowych. Jestem członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP w trakcie certyfikacji na II stopień trenerski.

 fot. Zuzanna Piechowicz, CC BY

Pracuję metodami aktywnymi, bazującymi na doświadczaniu. Prowadzone przeze mnie  warsztaty, szkolenia czy szkoleniowe rady pedagogiczne mają angażować, inspirować, podnosić konkretne umiejętności i dawać praktyczną, przekładalną na codzienność wiedzę. Informacje zwrotne od uczestników i uczestniczek pokazują, że mi się to udaje i to one są najlepszą rękojmią i rekomendacją tego, co oferuję. W mojej pracy ważne jest zastosowanie tego, nad czym pracuję z daną grupą – nie wykładam, stwarzam przestrzeń do rozwoju.

 fot. Maciej Sopyło

Najczęściej pracuję z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami, rodzicami, pracownikami i pracowniczkami i aktywistami i aktywistkami trzeciego sektora, studentami i studentkami, bibliotekarzami i bibliotekarkami.  Mam także doświadczenie w pracy z prawnikami i prawniczkami, sędziami, dziennikarzami i dziennikarkami czy więźniami i więźniarkami.  Od kilku lat przygotowuję trenerów i trenerki do pracy z grupami. Poza Polską warsztaty i szkolenia prowadziłem w Gruzji, w Ukrainie, Grecji na Węgrzech czy w Belgii.

 Fot. Agnieszka Chmielecka

Moje obszary tematyczne to: zagrożenia w sieci (cyberprzemoc, hejt, mowa nienawiści, moje dane w sieci, seksting, grooming, pornografia i inne niebezpieczne treści, fake news, fonoholizm, tworzenie i aktualizacja szkolnych procedur reagowania na zagrożenia online), wykorzystanie potencjału sieci do rozwoju osobistego, zawodowego i własnej marki (budowanie internetowego wizerunku, technologie informacyjno-komunikacyjne [TIK] w rozwoju osobistym, edukacji i pracy z innymi), prawo autorskie i wolne licencje, w tym dozwolony użytek w edukacji, krytyczne myślenie, design thinking, integracja i komunikacja w zespołach, prawa człowieka.

 Fot. Maciej Sopyło

Moimi klientami są szkoły państwowe, społeczne i prywatne, samorządy, firmy, biblioteki, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne.

W ciągu ostatnich lat prowadziłem warsztaty i szkolenia m.in. dla: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, szkoły Bednarska Szkoła Podstawowa – Terytorium Kawalerii, szkoły języka angielskiego Early Stage, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytutu Goethego w Warszawie, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Szkoła z Klasą, Powiatu Pabianickiego, Fundacji Nowoczesna Polska, Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Geek Girls Carrots, Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”.

 Fot. Marcin Grudzień

Na bazie moich doświadczeń tworzę i współtworzę scenariusze zajęć, publikacje, podcasty, video i webinary, z których korzystać mogą wszyscy pracujący z grupami, m.in.:

wspólnie z Early Stage – cykl webinariów i podcastów o bezpieczeństwie w sieci dla nauczycieli i nauczycielek, rodziców oraz uczniów i uczennic, m.in:  Jak budować relacje w świecie technologii? (2020/2021)

wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji: – podręcznik: Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów sieci. Internet a prawo autorskie. (2020)

wspólnie z American Centre in Warsaw – wideo: Materiały edukacyjne a prawo autorskie – na co uważać? oraz  Tworzenie scenariuszy lekcji online.  (2020)

wspólnie ze Stowarzyszeniem im. Profesora Zbigniewa Hołdy – podręcznik: Jak ciekawie uczyć o konstytucji i prawie?. (2019)

wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką – wideo: Jak uczyć prawa nie-prawników? Część 1. Jak uczuć prawa nie-prawników? Część 2.    (2017)

wspólnie z TEDex Warsaw – wystąpienie: Jak nie bać się byłych więźniów?  (2016)

wspólnie z Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) – tekst: O języku w mediach.  (2016).

wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka – scenariusz zajęć: O prawach człowieka globalnie. (2016)

wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Dziennikarzy „Polis” i Helsińską Fundacją Praw Człowieka – publikacja: Niezbędnik redaktora i dziennikarza prasy więziennej” (2014).

Wraz z Marcinem Grudniem jestem współtwórcą marki Kooperatywa Trenerska.

Od kilku lat prowadzę zajęcia dla studentów i studentek socjologii i psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (m.in. przedmioty: Zakaz dyskryminacji a tolerancja społeczna w praktyce, Przeciwdziałanie mowie nienawiści w dobie Internetu, Mowa nienawiści a prawa człowieka, Praktyczne problemy praw człowieka, Prawa człowieka, Prawa człowieka w filmie, Resocjalizacja w warunkach izolacji, Więzienie, Fake news jako społeczne zagrożenie w sieci, Kampanie społeczne, Marketing w sieci – jak promować siebie i własne idee?, Trudne sytuacje w trenerskiej pracy z grupami) a od dwóch – dla studentek i studentów Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego (przedmioty: Skillsbox – poznaj kompetencje biznesowe. Jak tworzyć innowacje? oraz Skillsbox – poznaj kompetencje marketingowe. Narzędzia dla marketingowców).

 Fot. Maciej Sopyło

Ukończyłem Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, jestem doktorantem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jestem także absolwentem kursów i programów rozwijających moje kompetencje, m.in.:

dwuletniej szkoły trenerów edukacji medialnej i cyfrowej Fundacji Nowoczesna Polska –  realizowanej w ramach projektu „Cybernauci – kształtowanie bezpiecznych zachowań w sieci”,

Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych Instytutu Edukacji Społecznej we Wrocławiu  – rocznego kursu trenerskiego z pięciodniowym treningiem interpersonalnym,

Szkoły Liderów – rocznego cykl warsztatów i pracy z coachem dla liderów organizacji i instytucji publicznych,

Promengo – rocznego kursu menedżerów organizacji pozarządowych podnoszącego kwalifikacje w kluczowych obszarach zarządzania,

Dwa sektory jedna wizja – kursu dla liderów trzeciego sektora realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów oraz PwC

rocznego kursu praw człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Zapraszam do kontaktu ze mną: m.sopylo@gmail.com,  507 296 107

Scroll to Top