Powrót do szkoły po pandemii

Jak przygotować siebie i swój zespół, a także dzieci i młodzież na powrót po lockdownie i okresie pracy zdalnej? O czym pamiętać? O co zadbać? Pomogę odpowiedzieć na te pytania.

Przeprowadzę diagnozę społeczności Twojej szkoły po okresie nauki zdalnej. Posłużę się w tym narzędziami online, które przygotowałem we współpracy z dr Piotrem Toczyskim i Marcinem Grudniem i konsultowałem z prof. Jackiem Pyżalskim. Z zebranych wśród uczniów i uczennic, ich rodziców i kadry odpowiedzi dowiesz się:

  • jak uczniowie i uczennice, ich rodzice i kadra oceniają relacje z innymi uczniami i uczennicami/rodzicami/wychowawcami i wychowawczyniami i resztą kadry
  • czego obawiają się w związku z powrotem do szkoły
  • jakiego wsparcia w okresie powrotu oczekują
  • co podobało im się w edukacji zdalnej i co chcieliby z niej zachować w stacjonarnej szkole

Analiza wyników pozwala lepiej przygotować i zaplanować okres powrotu do szkoły stacjonarnej a długofalowo zastanowić się, jak zmienić szkołę wykorzystując doświadczenia pracy online. Po zebraniu odpowiedzi spotkam się z Tobą lub wybranym przez Ciebie gronem społeczności szkolnej, by omówić wyniki i podzielić się swoimi rekomendacjami.

Na życzenie poprowadzę kolejne szkoleniowe rady pedagogiczne, spotkania i warsztaty, na których szukać będziemy rozwiązań w związku z wyzwaniami, z którymi przyszło się mierzyć szkole. Jeśli nie będą się one mieścić w zakresie moich kompetencji – pomogę znaleźć specjalistów.

Zapraszam do kontaktu!

Maciej Sopyło

507 296 107, m.sopylo@gmail.com

Na zdj. zajęcia prowadzone w szkole Bednarska – Terytorium Kawalerii w Warszawie  podczas chwilowego powrotu do nauki stacjonarnej w 2020 roku. Zdj. Maciej Sopyło.

Zobacz moją ofertę warsztatów:

Dzieci i młodzież

Nauczyciele i nauczycielki

Rodzice 

Biblioteki, bibliotekarki i bibliotekarze

Organizacje pozarządowe

Firmy

Trenerzy i trenerki

Samorządy, urzędnicy i urzędniczki

Scroll to Top