praca i edukacja online

W czasach pandemii praca zdalna stała się podstawowym sposobem komunikacji zespołów, prowadzenia lekcji, spotkań, warsztatów i konferencji. Mam doświadczenie pracy online na najpopularniejszych w Polsce przeznaczonych do tego platformach.

Jakie narzędzie wybrać? Czym różni się praca online od pracy tradycyjnej? Jak zadbać w niej o komunikację i relację?

Zobacz moją ofertę:

Dzieci i młodzież

Nauczyciele i nauczycielki

Rodzice 

Biblioteki, bibliotekarki i bibliotekarze

Organizacje pozarządowe

Firmy

Trenerzy i trenerki

Samorządy, urzędnicy i urzędniczki

Scroll to Top