tworzenie procedur reagowania na zagrożenia online

Fot. Jedna z grup podczas pracy tworzenia szkolnej procedury reagowania na cyberprzemoc w liceum im. Adama Mickiewicza w Węgrowie. Zdj. Maciej Sopyło

Cyberprzemoc we wszystkich jej formach, w tym hejt i mowa nienawiści. Fake news i dezinformacja. Wycieki danych. Seksting. Niebezpieczne treści. Każda firma, zespół, instytucja, szczególnie szkoły, narażone są na zagrożenia w sieci. Formą przygotowania się na ich wystąpienie jest przemyślenie i wypracowanie procedur na te sytuacje, które mogą mieć miejsce. Nie procedur do szuflady, istniejących tylko na papierze, przygotowanych przez jedną osobę. Ale wypracowanych przez zespół ludzi, w poczuciu, że mają one pomóc, by nikt, szczególnie dzieci i młodzież, nie został sam z problemem.

Jak dowiedzieć się, co nam zagraża? Jak zabrać się za pracę nad procedurami? Kto powinien je wypracowywać? Jak je przygotować i wdrażać, by w sytuacjach trudnych rzeczywiście zadziałały  i pomogły?

Zobacz moją ofertę:

Dzieci i młodzież

Nauczyciele i nauczycielki

Rodzice 

Biblioteki, bibliotekarki i bibliotekarze

Organizacje pozarządowe

Firmy

Trenerzy i trenerki

Samorządy, urzędnicy i urzędniczki

Scroll to Top