Dla bibliotek, bibliotekarek i bibliotekarzy

Biblioteka to dziś o wiele więcej niż miejsce wypożyczania książek, to lokalne miejsce spotkań i centrum kultury. Bibliotekarki i bibliotekarze pełnią funkcję organizatorek i organizatorów, ekspertów i ekspertek, specjalistek i specjalistów do spraw promocji i komunikacji, rekrutacji, informacji, nowych technologii, prowadzenia warsztatów i spotkań offline i online… – długo by wymieniać. Dlatego potrzebują coraz szerszej wiedzy z coraz to nowych dziedzin – marketingu internetowego, wykorzystania nowych technologii, bezpieczeństwa w sieci itd.

Najczęstszą formą mojej pracy z bibliotekarkami i bibliotekarzami są warsztaty. Zawsze praktyczne, prowadzone aktywnymi metodami, pozwalającymi doświadczyć różnych sytuacji i zastosować nową wiedzę i umiejętności w praktyce. Podczas zajęć planujemy scenariusze zajęć, sprawdzamy się w roli prowadzących dyskusje, debaty czy warsztaty, przygotowujemy plan rozwoju oferty biblioteki, planujemy wpisy promujące najbliższe wydarzenia.

Oprócz zajęć kierowanych bezpośrednio do bibliotekarzy i bibliotekarek w bibliotekach prowadzę też często spotkania dla nauczycieli i nauczycielek czy uczniów i uczennic – z obszarów, na których się znam. Patrz zakładka „dla uczniów i uczennic”, „dla nauczycieli i nauczycielek” oraz „moje obszary pracy”. Przygotowuję też bibliotekarki i bibliotekarzy do roli trenerek i trenerów – patrz „dla trenerów i trenerek”.

Często wybierane tematy warsztatów:

Krytyczne myślenie – co to takiego i jak włączyć je do oferty biblioteki?

Prawo autorskie i wolne licencje – co powinien wiedzieć pracownik/pracowniczka biblioteki, by nie narażać się na pozew?

Biblioteka online – jak przełożyć ofertę na język internetu i promować ją, by była atrakcyjna?

Media społecznościowe jako narzędzie promocji działań biblioteki.

Jak prowadzić zajęcia i spotkania online?

Technologie informacyjno-komunikacyjne pomocne w pracy bibliotekarki i bibliotekarza.

Hejt, mowa nienawiści i cyberprzemoc – jak sobie z nimi radzić?

 

 

Scroll to Top