Więcej o mnie i o tym, co robię

fot. Agnieszka Wanat.

Moimi obszarami pracy są edukacja medialna i cyfrowa (wspieram grupy i instytucje w pełniejszym, bezpieczniejszym i lepszym wykorzystywaniu Internetu w życiu zawodowym i prywatnym), komunikacja (wspieram w skuteczniejszym i bardziej tematycznym porozumiewaniu się, stwarzam przestrzeń do rozmowy) oraz prawa człowieka (podpowiadam czym są i jak je egzekwować).

Mam kilkanaście lat doświadczenia trenerskiego i ponad cztery tysiące godzin spędzonych na salach szkoleniowych.

Pracuję metodami aktywnymi, bazującymi na doświadczaniu. Prowadzone przeze mnie  warsztaty, szkolenia, interaktywne wykłady czy webinaria angażują, inspirują, podnoszą konkretne umiejętności i dają praktyczną, przekładalną na codzienność wiedzę i kompetencje.

Moimi klientami są szkoły państwowe, społeczne i prywatne, samorządy, firmy, biblioteki, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami, rodzicami, pracownikami i pracowniczkami i aktywistami i aktywistkami trzeciego sektora, studentami i studentkami, bibliotekarzami i bibliotekarkami, biznesem, prawnikami i prawniczkami, sędziami, dziennikarzami i dziennikarkami czy więźniami i więźniarkami.  Od kilku lat przygotowuję trenerów i trenerki do pracy z grupami.

W ciągu ostatnich lat prowadziłem warsztaty i szkolenia m.in. dla: Ośrodka Rozwoju Edukacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, szkoły Bednarska Szkoła Podstawowa – Terytorium Kawalerii, szkoły języka angielskiego Early Stage, agencji PR Profeina, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytutu Goethego w Warszawie, Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacji Szkoła z Klasą, Powiatu Pabianickiego, Fundacji Nowoczesna Polska, Stowarzyszenia Miasta w Internecie, Geek Girls Carrots, Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka czy Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”.

Wraz z Marcinem Grudniem jestem współtwórcą marki Kooperatywa Trenerska.

Zapraszam do kontaktu ze mną: m.sopylo@gmail.com,  507 296 107

 

 

 

 

 

Scroll to Top