Dla nauczycieli i nauczycielek

Fot. Warsztaty dla szkolnych liderów i liderek bezpieczeństwa cyfrowego w szkole w ramach projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – bezpieczna szkoła cyfrowa” Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Zdj. Marcin Grudzień 

Celem moich warsztatów i szkoleniowych rad pedagogicznych jest pogłębienie praktycznej wiedzy i umiejętności. Nie wykładam teorii, pracuję na realnych problemach i wyzwaniach. Zapraszam do dzielenia się i wspólnego szukania rozwiązań.

Preferuję aktywne formy pracy, pozwalające zobaczyć problemy z nowej perspektywy i sprawdzić ćwiczenia, które potem można zaproponować dzieciom i młodzieży. Zostawiam przestrzeń na pytania, dyskusję, pracę na konkretnych sytuacjach.

Oprócz wymienionych poniżej przykładowych tematów warsztatów i szkoleniowych rad pedagogicznych prowadzę także zajęcia integracyjne, pozwalające danemu gronu pedagogicznemu (znów) poczuć się zespołem i poprawić swoją komunikację. Nauczyciele i nauczycielki są też uczestnikami i uczestniczkami moich zajęć trenerskich.

Najcześciej wybierane tematy moich warsztatów i szkoleniowych rad pedagogicznych:

Hejt, mowa nienawiści, cyberprzemoc – czym są, jakie obowiązki nakładają na szkołę, jak pracować ze sprawcą, świadkami, ofiarami?

Przegląd zagrożeń online – na jakie sytuacje przygotować dzieci i młodzieć?

Prawo autorskie i wolne licencje – co może szkoła podczas lekcji, akademii i na stronie www, by nie narażała się na pozwy o naruszenie praw autorskich?

Szkolne procedury reagowania na zagrożenia online – jak je tworzyć, by były pomocne i by spełniały wymagania MEN?

Jak rozmawiać z rodzicami o zagrożeniach w sieci?

Jak rozmawiać z uczniami i uczennicami o Internecie, by chcieli słuchać?

TIK w edukacji – jakie aplikacje, strony i programy włączać, by uatrakcyjnić lekcje i ułatwić sobie sobie pracę? Jak zacząć, jeśli nie jest się internetowym wymiataczem?

Jak zadbać o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny swój i swoich uczniów w dobie Internetu?

Jak planować ciekawe zajęcia online i offline?

Empatyczna komunikacja – jak porozumiewać się z uczniami i uczennicami bez krzyku?

Co to są prawa człowieka i jak ciekawie wyjaśnić to uczniom i uczennicom?

Jak przygotować siebie, uczniów/uczennice i rodziców na powrót po pandemii?

 

 

 

 

Scroll to Top