prawa człowieka

Kobiety i mężczyzna siedzący w kręgu na krzesłach podczas warsztatów.
Warsztaty o tym, jak prowadzić zajęcia o prawach człowieka dla nauczycieli i nauczycielek w ramach „Tygodnia Konstytucyjnego” – projektu Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy. Zdj. Maciej Sopyło
Grupa studentek i studentów pozuje z Maciejem Sopyło na tle muru spacerniaka w zakładzie karnym.
Wizyta ze studentkami i studentami w Zakładzie Karnym w Siedlcach. Grupa przygotowywała się do niej podczas całego semestru zajęć w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – pracowała nad scenariuszem zajęć dla więźniów, które następnie zrealizowała w więzieniu. Fot. archiwum Zakładu Karnego w Siedlcach.

Co mi wolno? Jakie mam prawa? Gdzie jest granica ingerencji władzy i jej przedstawicieli i przedstawicielek (np policji)? Co państwo musi, by zapewnić mi korzystanie z moich praw i wolności? Od odpowiedzi na te pytania zależy, czy żyjemy w demokratycznym państwie prawa, czy nie.

Pomagam poznać prawa człowieka i pokazuję, jak z nich korzystać. 

Doświadczenie
Rozumienia praw człowieka uczyłem się w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i w Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy „Polis”. Redagując gazetę Festiwalu Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie., stażując w programie Klinika Niewinność poświęconym ponownemu przyglądaniu się wyrokom skazującym osób utrzymujących, że są niewinne czy w programie Courtwatch. Obserwator sądu, poświęconemu przyglądaniu się standardom trzeciej władzy. Następnie – prowadząc warsztaty, koordynując program Horyzont. Przeciw karze śmierci zachęcający do namysłu nad filozofią sprawiedliwości czy koordynując monitoring zgromadzeń publicznych w Polsce. Uczyłem się od Haliny Bortnowskiej, Danuty Przywary, prof. Andrzeja Rzeplińskiego, prof. Wiktora Osiatyńskiego, dr hab. Adama Bodnara, dr hab. Zbigniewa Lasocika.

Jestem autorem scenariuszy zajęć w tym obszarze, m.in. scenariuszy Tygodnia Konstytucyjnego, przeprowadziłem wiele godzin zajęć (warsztatów, webinarów, zajęć akademickich)  dla dzieci, młodzieży i studentów oraz studentek, a także dla dorosłych (na zlecenie szkół, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce, Amnesty International w Polsce, uczelni – Akademii Pedagogiki Specjalnej czy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). W roku 2021 zostałem ekspertem obszaru tematycznego Prawa człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG.

Rozumiem, czym są prawa człowieka, umiem dzielić się wiedzą o nich.

Co oferuję?

Dzieci (od przedszkola do trzeciej – czwartej klasy szkoły podstawowej)
Czy ja, dziecko, mam prawa i co to znaczy?
Zajęcia (krótkie – od 30 do 90 minut) zajęcia pozwalające przybliżyć znaczenie słowa prawo i poznać różne obszary praw. Zajęcia oparte są na pracy z obrazkami, grach i zabawach ruchowych, rysowaniu.
Młodzież
Co to są prawa człowieka?
Zajęcia lub cykl zajęć wyjaśniające podstawowe pojęcia praw człowieka, pozwalające zrozumieć ich wzajemne zależności, obowiązki władzy, a także sposoby dochodzenia praw. Pogłębione mogą skupiać się na wybranym prawie czy wolności czy obszarze życia (np. prawa człowieka w szkole).
Nauczyciele i  nauczycielki
– Co to są prawa człowieka i jak ich ciekawie uczyć?
Zajęcia lub cykl zajęć pogłębiające i poszerzające wiedzę o prawach człowieka prowadzone w taki sposób, by jednocześnie pozwolić doświadczyć ciekawych, angażujących metod prowadzenia zajęć o prawach człowieka, konstytucji itd.
– Szkoła jak państwo, wspólnota szkolna jak społeczeństwo obywatelskie. Uczenie praw człowieka na przykładzie szkoły
Cykl zajęć przeprowadzających społeczność szkolną przez proces tworzenia własnej konstytucji, według której będzie potem działać. Zasady muszą być oczywiście zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo. Uwzględniają udział i rolę dla wszystkich aktorów i aktorek życia szkoły (kadra, pracownicy i pracowniczki administracyjni, rodzice, uczniowie i uczennice) włączając ich w codzienne życie placówki. Ucząc przy tym zasad demokratycznego państwa prawa.
Rodzice
Prawa człowieka a prawa dziecka – fakty i mity.
Zajęcia pozwalające rodzicom lepiej zrozumieć, jak konstytucja określa rolę ich i szkoły w wychowywaniu i opiece nad dziećmi.
Biblioteki, bibliotekarki i bibliotekarze
Co to są prawa człowieka i jak ich ciekawie uczyć?
Zajęcia lub cykl zajęć pogłębiające i poszerzające wiedzę o prawach człowieka prowadzone w taki sposób, by jednocześnie pozwolić doświadczyć ciekawych, angażujących metod prowadzenia zajęć o prawach człowieka, konstytucji itd.
Organizacje pozarządowe
Prowadzę warsztaty pogłębiające rozumienie praw człowieka, konsultacje dotyczące działań czy składanych projektów, a także warsztaty merytoryczne o prawach człowieka dla grup docelowych organizacji.
Firmy
Działania CSR w obszarze praw człowieka
Pogłębię rozumienie praw człowieka i pomogę w wyborze i podjęciu działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Trenerzy i trenerki
Jak ciekawie uczyć o prawach człowieka?
Zajęcia lub cykl zajęć pogłębiające i poszerzające wiedzę o prawach człowieka prowadzone w taki sposób, by jednocześnie pozwolić doświadczyć ciekawych, angażujących metod prowadzenia zajęć o prawach człowieka, konstytucji itd. Mam doświadczenie w przygotowywaniu trenerów i trenerek do prowadzenia zajęć w tym obszarze, pracuję w oparciu o własne materiały.
Samorządy, urzędnicy i urzędniczki
Prowadzę warsztaty i webinaria pogłębiające i poszerzające wiedzę o prawach człowieka, konsultuję działania w ramach projektów i konkursów.

Maciej Sopyło

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .

Please note

This is a widgetized sidebar area and you can place any widget here, as you would with the classic WordPress sidebar.