O mnie

Skills

Nazywam się Maciej Sopyło i od dwudziestu lat pracuję z grupami. Wspieram w bezpiecznym korzystaniu z nowych technologii (edukacja medialna). Pokazuję, jak mówić tak, by inni nas słyszeli i jak samemu usłyszeć innych (empatyczna komunikacja). Pomagam zrozumieć, jakie mamy prawa jako ludzie i obywatele/obywatelki i jak z tych praw korzystać (prawa człowieka). 

Prowadzenia warsztatów uczyłem się w praktyce, od bardziej doświadczonych trenerów i trenerek. Dopiero jako świadomy własnych mocnych stron i metod trener rozwijałem swoje kompetencje na kursach i szkoleniach trenerskich, liderskich i menedżerskich: m.in. w ramach dwuletniej szkoły trenerów edukacji medialnej i cyfrowej Fundacji Nowoczesna Polska, rocznej, Polsko-Angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych Instytutu Edukacji Społecznej, Szkoły Liderów, Promengo. Swój warsztat poddaję superwizji, m.in. w ramach rozpoczętej certyfikacji na II stopień trenerski Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych STOP. 

Dziś mam kilkanaście lat doświadczenia trenerskiego i ponad pięć tysięcy godzin spędzonych na salach szkoleniowych. Z ludźmi – od bardzo małych (przedszkolaki), po dojrzałych (seniorzy i seniorki) – bo rozwijać można się w każdym wieku. 

Choć prowadzę webinary i interaktywne wykłady, formą pracy, w której się specjalizuję są warsztaty. Projektuję je tak, by uczestnicy i uczestniczki mieli przestrzeń na doświadczanie różnych sytuacji, refleksję, pogłębianie wiedzy i praktyczne przełożenie jej na własną pracę i codzienność.

Od kilku lat prowadzę zajęcia dla studentów i studentek socjologii i psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (m.in. przedmioty: Zakaz dyskryminacji a tolerancja społeczna w praktyce, Przeciwdziałanie mowie nienawiści w dobie Internetu, Mowa nienawiści a prawa człowieka, Praktyczne problemy praw człowieka, Prawa człowieka, Prawa człowieka w filmie, Resocjalizacja w warunkach izolacji, Więzienie, Fake news jako społeczne zagrożenie w sieci, Kampanie społeczne, Marketing w sieci – jak promować siebie i własne idee?, Trudne sytuacje w trenerskiej pracy z grupami) a od dwóch – dla studentek i studentów Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego (przedmioty: Skillsbox – poznaj kompetencje biznesowe. Jak tworzyć innowacje? oraz Skillsbox – poznaj kompetencje marketingowe. Narzędzia dla marketingowców). 

Kto mi zaufał?

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Szkoła z Klasą
Fundacja Szkoła Liderów
Early Stage – szkoła języka angielskiego
Instytut Goethego w Warszawie
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Fundacja Nowoczesna Polska
Stowarzyszenia Miasta w Internecie
Geek Girls Carrots
Facebook
Stowarzyszenia im. Profesora Zbigniewa Hołdy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”
Uniwersytet Śląski
Akademia im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Fundacja Sławek
Naczelna Rada Adwokacka
Scroll to Top