Dla rodziców

Fot. Spotkanie dla rodziców „Mój syn/córka w sieci” w jednej ze szkół na Pomorzu. Zdj. Anna Mojsiejenko.

Zadaniem moich szkolnych spotkań z rodzicami jest pogłębienie wiedzy o danym problemie i tym, jak sobie z nim radzić czy przygotowanie ich na sytuacje, które mogą mieć miejsce. Często głos osoby z zewnątrz, spoza grona nauczycielskiego, jest potrzebny. Na warsztatach pogłębiamy dany temat i szukamy rozwiązań.

Wszystkie spotkania mają praktyczny wymiar, jest na nich miejsce na pytania, wątpliwości, dyskusję, wymianę doświadczeń, wspólne szukanie rozwiązań danej sytuacji.

Poza wymienionymi poniżej przykładowymi tematami spotkań pomagam rodzicom włączyć się w działania szkoły w danym aspekcie, na przykład w tworzenie szkolnych procedur reagowania na zagrożenia online czy wypracowanie szkolnej polityki wobec używania komórek i innych urządzeń ekranowych.

Najczęściej wybierane tematy spotkań z rodzicami:

Zagrożenia w sieci – na co uważać? Jak przygotować na nie syna/córkę?

Jak wprowadzać dziecko w cyfrowy świat? Kiedy dać pierwszy telefon? Jak zadbać o bezpieczeństwo? Na ile kontrolować i jak?

Hejt, mowa nienawiści, cyberprzemoc – mój syn/córka jest ich ofiarą, mój/syn/córka jest świadkiem, mój syn/córka jest sprawcą, co robić?

Nadużywanie gier, komórek, Internetu. Co mogę zrobić?

Seksting, pornografia, niebezpieczne treści w sieci – jak o tym rozmawiać?

Nie taki diabeł straszny. Aplikacje, których używają młodzi. Co powinnam wiedzieć, by być na bierząco?

Jakie aplikacje, gry i programy podsuwać synowi/córce, by czas spędzany w sieci nie był czasem straconym?

Jak zadbać o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny mój i moich dzieci?

 

 

Scroll to Top