Dla dzieci i młodzieży

 

Fot. Warsztaty z komunikacji. Uczestnicy i uczestniczki próbują zespołowo przeprawić się przez bagno. Zdj. Maciej Sopyło.

Niezależnie od tego, czy celem zajęć jest lepsza integracja klasy i poprawienie komunikacji, przygotowanie dzieci czy młodzieży na trudne sytuacje w sieci czy podniesienie ich wiedzy o przysługujących im prawach, pracuję warsztatowo. Uczniowie i uczennice najpierw czegoś doświadczają. Na przykład wcielają się w rolę moderatorów i moderatorek mediów społecznościowych i decydują: zostawić czy usunąć komentarze, które im pokazuję. Następnie rozmawiamy o tym, czego doświadczyli i doświadczyły – jak im się pracowało, czy zadanie było łatwe, czy trudne i dlaczego. Po dyskusji następuje moment, w którym poszerzam nieco ich wiedzę, na przykład pokazuję, czym jest hejt i mowa nienawiści. Na koniec stwarzam okazję do zastosowania nowej wiedzy i umiejętności w praktyce – na przykład wracamy do przykładów z początku zajęć i podejmujemy decyzje jeszcze raz, w oparciu o nową wiedzę – które komentarze zostawić, a które usunąć z sieci. Lub zastanawiamy się, co można zrobić z bejtem i mową nienawiści w sieci, gdy jest się jej świadkiem czy osobą poszkodowaną, a także sprawcą czy sprawczynią.

Taki sposób pracy pozwala mi budować relacje. Słucham i rozmawiam dając przestrzeń do wnoszenia własnych sytuacji i pytań. Uczniowie i uczennice często otwierają się i dzielą swoimi historiami, trudnymi momentami.

Taki sposób pracy wymaga czasu – zajęcia z jedną grupą (najczęściej klasą) trwają zwykle od dwóch do czterech godzin lekcyjnych. Prowadzę pojedyncze spotkania, ale wolę te cykliczne, bo pozwalają one osiągnąć więcej. Niezależnie od wybranej formy, zysk z moich zajęć jest większy, jeśli będą jakoś kontynuowane przez szkołę. Dlatego zawsze staram się zostawić pomysły i materiały nauczycielom i nauczycielkom na kontynuację. Lubię też łączyć zajęcia z dziećmi i młodzieżą z pracą z kadrą i rodzicami – tj poprowadzić po zajęciach szkoleniową radę pedagogiczna i spotkanie dla rodziców. Wszystko po to, by jak najlepiej zrealizować zakładane cele.

Najczęściej wybierane tematy warsztatów dla dzieci (do czwartej klasy szkoły podstawowej):
Edukacja medialna i cyfrowa:
Obcy w sieci. Jak sobie radzić, gdy pisze do mnie ktoś, kogo nie znam?
Co to jest komputer i internet, jak działają i jak z nich korzystać?
Co fajnego mogę robić w sieci, by dobrze się bawić i rozwijać swoje umiejętności?
PEGI – co z tego, co jest w sieci jest dla mnie i co robić, gdy coś mnie w niej zaniepokoi lub przestraszy?
Jak sobie poradzić w komunikacji na komunikatorach? Ustalamy nasze zasady w sieci.
Prawa człowieka:
Czy ja, dziecko, mam prawa i co to znaczy?
Komunikacja:
Co robić, gdy ktoś nie słucha mnie, śmieje się ze mnie, przedrzeźnia mnie – w Internecie i w klasie?
Poznajmy się – zajęcia i zabawy integracyjne
Jak możemy lepiej się porozumiewać?

Najcześciej wybierane tematy warsztatów dla młodzieży:
Edukacja medialna i cyfrowa:
Hejt, mowa nienawiści, cyberprzemoc – co to jest i jak sobie z tym radzić?|
Seksting – dlaczego wysyłanie intymnych wiadomości jest ryzykowne?
Moje dane w sieci – co wie o mnie Internet?
Mój internetowy wizerunek – jak go budować, by inni widzieli mnie tak, jak chcę?
Jak korzystam w nowych technologii i czy mi z tym dobrze a jeśli nie – jak mogę coś zmienić?
Na drodze ku sławie – jak opowiadać w sieci o swoich pasjach tak, by inni chcieli klikać?
Prawo autorskie – jak korzystać z cudzej własności intelektualnej tak, by nie łamać prawa?
Fake news i dezinformacja – jak nie dać się oszukać w Internecie?
Nasze zasady w sieci – ustalamy zasady komunikacji (np. w messengerze)
Tworzymy media – zajęcia z tworzenia tekstów (gazet) i podcastów (radio)
Prawa człowieka:
Co to są prawa człowieka i jak mogę ich dochodzić?
Komunikacja:
Poznajmy się – zajęcia i zabawy integracyjne
Jak możemy lepiej się porozumiewać – ustalamy zasady, na których nam zależy!
Komunikat ja. Empatyczna komunikacja i rozstrzyganie sporów.

 

 

Scroll to Top