cyberprzemoc

 

Fot. Rysynek Oli z kl. VI, który otrzymałem po zajęciach z komunikacji. Zdj. Maciej Sopyło.

Cyberprzemoc to ogólne określenie na różne przejawy przemocy dokonywanej z udziałem nowych technologii. Przybiera różne formy – jak hejt, mowa nienawiści, wykluczenie z grona rówieśników, szantaż  – i odbywa się za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji – jak portale społecznościowe, fora gier online, czaty, smsy. Doświadczają jej dorośli, ale przede wszystkim dzieci i młodzież. Ktoś też bywa jej sprawcą.

Co robić, gdy jestem świadkiem cyberprzemocy? Co robić, gdy jej doświadczam? Czy i jak mogę przygotować moje dziecko czy nastolatka na cyberprzemoc? Jak mu pomóc, gdy już zaistniała? Co mogę ja, wychowawca/wychowawczyni? Czy jako dyrektor mam jakieś obowiązki? Czy jako zwierzchnik i szef zespołu mogę coś zrobić?

Zobacz moją ofertę:

Dzieci i młodzież

Nauczyciele i nauczycielki

Rodzice 

Biblioteki, bibliotekarki i bibliotekarze

Organizacje pozarządowe

Firmy

Trenerzy i trenerki

Samorządy, urzędnicy i urzędniczki

Scroll to Top