dezinformacja i fake news

Fot. Nie wszystko, co widzimy jest prawdziwe. Zdj. Barbara Krywoszejew, wykonane wCentrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni podczas  Kongresu Edukacji Medialnej w 2018r.  

Wyszukiwanie informacji oraz odróżnianie informacji prawdziwej od nieprawdziwej to dziś jedne z najważniejszych, najbardziej potrzebnych umiejętności. W szumie informacyjnym, w którym żyjemy nie mamy na to zbyt wiele czasu. A ponieważ twórcą informacji może być dziś każdy, coraz łatwiej dać się nabrać. Jedni wprowadzają nas w błąd przez pomyłkę, inny – bo na tym zyskują. Raz nie ponosimy za to żadnych konsekwencji, innym razem wystawiamy się na pośmiewisko lub dostajemy złą ocenę w szkole, w jeszcze innym – tracimy cenne służbowe dane czy ciężko zarobione pieniądze.

 

Czym jest dezinformacja? Jak odróżnić informację prawdziwą od fałszywej? Autentyczne zdjęcie i film od takich, które mają wprowadzić nas w błąd, bo ktoś liczy, że na tym zyska? Czy nowe technologie mogą nam w tym pomóc? Którym źródłom ufać i jak je wyszukiwać? Czym jest fake news i deepfake? Jak bronić przed nimi siebie i swoją firmę?

Zobacz moją ofertę:

Dzieci i młodzież

Nauczyciele i nauczycielki

Rodzice 

Biblioteki, bibliotekarki i bibliotekarze

Organizacje pozarządowe

Firmy

Trenerzy i trenerki

Samorządy, urzędnicy i urzędniczki

Scroll to Top